CỐNG BÊ TÔNG LY TÂM D500

Cống bê tông ly tâm là loại ống cống trong các công trình xây dựng dùng để thoát nước mua, nước thải sinh hoạt hoặc nước thải nhà máy xí nghiệp. Cống bê tông ly tâm có khả năng chống thấm nước ở áp lực  cao. 1. Đặc điểm ống […]

Cung cấp cống bê tông

Cống bê tông là gì? Cống bê tông là thuật ngữ chỉ các sản phẩm cống tròn, cống hộp nói chung. Ống cống bê tông đúc sẵn là sản phẩm ống cống bê tông được sản xuất tại các nhà máy chuyển sản xuất về các cấu kiện của bê […]

0938621179
0935555057