BÊ TÔNG MÊ KÔNG THƯƠNG TÍN

BÊ TÔNG MÊ KÔNG THƯƠNG TÍN Công ty TNHH Bê Tông Mê Kông Thương Tín được thành lập ngày 11/01/2018, với phương châm xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh về dịch vụ chất lượng và quy mô sản xuất, mong muốn đồng hành và phát triển cùng Khách […]

BÊ TÔNG PHÚ LỘC

BÊ TÔNG PHÚ LỘC Công ty cổ phần Bê Tông Phú Lộc tiền thân là Công ty Bê Tông Công Thanh Sài Gòn được thành lập từ năm 2009. Là đơn vị sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm. Với phương châm kết hợp hài hòa, năng động, sẵn […]

BÊ TÔNG RẠCH CHIẾC

BÊ TÔNG RẠCH CHIẾC Công ty Cổ phần Bê tông Rạch Chiếc tiền thân là Công ty thành viên trực thuộc Công Ty Cổ phần Xây dựng số 14. Dựa vào lợi thế trên Bê Tông Rạch Chiếc đã từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu riêng trong lĩnh […]

0938621179
0935555057